Tak til vores til vores sponsorer og leverandører for støtte til Ø-dur musikfestival


Frisør Skibby Sponsor
Service Centeret Skibby Sponsor
Orø Strandcamping Sponsor
ART DOOR Sponsor

SPONSORTILBUD 2019

HOLD DIN FIRMAFEST PÅ Ø-DUR ELLER GIV DINE KUNDER EN UNIK OPLEVELSE.
Er du interesseret i at støtte Ø-dur,  så kontakt Ø-dur på : tlf. 60 15 69 80

Almindelige sponsorbilletter er skattefrie

Sponsorbilletter til sportslige eller kulturelle arrangementer mv. er skattefrie for medarbejdere. Det kræver dog, at disse betingelser er opfyldt:

- Billetterne skal være en tillægsydelse til en sponsorkontrakt, som din arbejdsgiver har indgået.

- Reklameværdien skal udgøre hovedydelsen i sponsoraftalen. Tillægsydelserne skal have en underordnet værdi i forhold til hovedydelsens værdi.

- Du skal være ansat i den sponserende virksomhed. Det er ikke nok, at man sidder i bestyrelsen eller er honorarmodtager i virksomheden.

Hvad med forplejning?

Omfatter fribilletten, at der serveres mad og/eller drikke under arrangementet, og opfylder fribilletten betingelserne ovenfor, anses mad og drikkevarer også for omfattet af skattefriheden for fribilletter.

Ingen maksimalgrænse

Der er ikke fastsat en maksimumgrænse for, hvor mange fribilletter du kan modtage skattefrit pr. arrangement, eller hvor mange fribilletter du kan modtage skattefrit på et år.

Hvis du som led i kundepleje deltager i repræsentation – eksempelvis i sports- eller kulturbegivenheder – bliver du som hovedregel ikke beskattet.