Musik i Ø-durs Festivals regelsæt:

Regler for ophold:

 •  På festivalområdet må der kun opholde sig personer, der er i besiddelse af festivalarmbånd eller på anden måde kan bevise, at de må opholde sig på området.
 •  Gyldigt armbånd skal fremvises til personale, hvis det spørges efter.
 •  Det er ikke tilladt at udvise adfærd, der er til gene eller fare for andre.
 • Crowdsurfing og stagediving er forbudt og medfører bortvisning.
 •  Festivalens toiletter skal benyttes af både børn og voksne.
 • Ophold på Ø-durs Festival er ikke tilladt for stærkt påvirkede personer.
 • Disse genstande må ikke medbringes påFestivalpladsen:
 • Mad- og drikkevarer – herunder alkoholiske drikke af enhver slags.
 •  Flasker, bægere, krus eller dåser som er fremstillet af materialer, der kan gå i stykkereller splintre.
 •  Genstande, der kan benyttes som våben.
 •  Fyrværkeri
 •  Laserpenne.
 •  Alle slags Dyr
 • Overtrædelse af reglerne
 •  Gæster der overtræder reglementet kan uden videre bortvises
 •  Såfremt en overtrædelse udløser formodning om en strafbar handling, vil der blive
 • foretaget politianmeldelse.
 •  Personer uden gyldig armbånd, pågrebet på Ø-durs Festivals område, risikerer enafgift på 1000 kr.